Kerkgebouwen van onze gemeente

Petruskerk in Wagenborgen

Op 6 mei 1882 hebben de toenmalige Kerkvoogden en Notabelen aanbesteed (citaat): ‘het bouwen van eene nieuwe kerk met toren te Wagenborgen’. Het werk wordt gegund aan de heren Brons en Crol, te Scheemda, voor de som van: Fl. 7.685,40.
Ruim een jaar later, op 9 september 1883 werd de kerk voor het eerst in gebruik genomen.

De preekstoel dateert uit 1661 en is gemaakt door de Groninger schrijnwerker Berent Berents. Het vermoeden bestaat overigens dat de kansel in het jaar 1718 als 2e hands is gekocht van de kerk te Noordbroek.

Het huidige uurwerk is vrijwel zeker het origineel uit 1883 en is geleverd door de Fa. Van Bergen te Heiligerlee. Het is een zgn. 24 uurs- uurwerk, d.w.z. dat het dagelijks handmatig moest worden opgewonden (tot 2002). Nu gaat dit automatisch en corrigeert het zich iedere 12 uur. Het luiden van de klok gebeurt nog wel handmatig. Iedere zaterdagmiddag om 17.00 uur wordt als het ware de zondag ingeluid (10 minuten). Vervolgens wordt op zondagochtend om 08.00 uur 5 minuten geluid, en een kwartier voorafgaand aan de dienst.
Er zijn 7 kosters die dit bij toerbeurt doen, op vrijwillige basis.

Vanaf de reformatie tot heden heeft de gemeente 37 predikanten gekend. Ds. Raymond Poede is onze huidige predikant.

In de jaren ’80 en ’90 heeft de gemeente een turbulente periode doorgemaakt vanwege de predikantkeuzes. Deze jaren hebben naast vreugde ook veel leed teweeg gebracht, zowel binnen de eigen gemeente, alsook in de Wagenborger samenleving.

De Petruskerkgemeente Anno Domini 2009 is een pluriforme geloofsgemeenschap die uitgaat van een eigentijdse bijbelse verkondiging. Zij wil een gemeente in beweging zijn, die op inspirerende wijze gestalte probeert te geven. In de zondagse Viering vormen liturgische elementen een vast onderdeel. Zo vieren wij 9 √† 10 keer per jaar de dienst van Schrift & Tafel (Heilig Avondmaal). Wij kennen de zogenaamde ‘open’ nodiging, d.w.z.: kinderen en ieder die bij -de gemeenschap rond- Christus wil horen, is van harte welkom! Drie vormen die in onze gemeente afwisselend worden toegepast, zijn: zittend aan de Tafel, gaande naar de Tafel (het zgn. lopend Avondmaal), en staande in een kring.

Nadat in 2002 aan kerk en toren buitenom grootschalig achterstallig onderhoud is gepleegd, was in 2007 de binnenkant aan de beurt. In 4 maanden tijd is het interieur ingrijpend veranderd. Zo zijn de kerkenraadbanken van het Liturgisch centrum verdwenen en zijn daarnaast in totaal tien banken verwijderd. Hiervoor zijn 55 stoelen teruggeplaatst. Het Liturgisch centrum is hierdoor ruimer geworden, waardoor er beduidend meer mogelijkheden zijn, ook voor multifunctioneel gebruik. Verder is thermopane beglazing gezet, zijn de kleine consistoriekamer en de garderobe uitgebroken en is een nieuwe lambrisering aangebracht. Ook is alles geverfd waarbij de banken volgens een speciaal procedé van een houtimitatie structuur zijn voorzien. Aan de zuidzijde zijn zonnescreens geplaatst, omdat de gordijnen zijn verwijderd, en heeft de vloerbedekking plaatsgemaakt voor eiken parket. Met name door de twee laatstgenoemde maatregelen is de akoestiek in de kerk geweldig verbeterd! Binnen afzienbare tijd zullen de preekstoel, het orgelfront en galerij een grondige restauratie ondergaan.
Op Pinksterzondag 2007 is de vernieuwde kerk in een feestelijke viering weer in gebruik genomen.

Meer informatie over de Petruskerk in Wagenborgen is te vinden op Wikipedia.

Meer over het orgel van de Petruskerk in Wagenborgen is te vinden op de Orgels pagina.

Ursuskerk in Termunten

Informatie over de Ursuskerk in Termunten is te vinden op Wikipedia en op de websites www.kerktermunten.nl en www.kerk-termunten.nl.

Kerk van Borgsweer

Informatie over de kerk in Borgsweer is te vinden op Wikipedia.

Scroll naar boven